ES6 generators and async/await

Motivation for this blogpost was my initial ignorance regarding the upcoming ES6 and the generator function. Around christmas 2015 I was looking for a new job, and during one of the assigned test-jobs I had to use generator functions, the .co library, two different databases (one SQL and the other NoSQL)  and node.js. I failed, it was too much of new things to learn at once. But it planted the idea to really learn it and prove that I’ve mastered it. Hence this blog post 🙂 But there are some many new things coming to javascript land, that I still feel …

Continue Reading

Poznámky z Wisephora Live – 28.6.2016

Konference Wisephora byla skvělá, takže když jsem se dozvěděl, že bude mít neformální pokračování, věděl jsem, že budu chtít jít. A stálo to za to 🙂 Sešlo se nás překvapivě málo, asi 12-15 lidí, ale odnesl jsem si spoustu zajímavých myšlenek a podnětů. O tom je vlastně tento článek – shrnutí útržkovitých myšlenek. Prvním hostem byl Petr Beneš, který dříve pracoval v České spořitelně, GE Money Bank a Accenture, nyní je poprvé na volné noze. A je to skvělý řečník. ——————————– V současné době dochází k výrazné změně obchodních modelů, spousta obsahu je zdarma a firmy jsou nuceny vydělávat na …

Continue Reading

Confirmation dialog in EmberJs

I am fairly new to EmberJs and I needed to create a nice confirmation dialog when user clicks a delete button. I’ve came up with following solution. Use it or copy it as you wish (please let me know in comments) or propose me a better solution if you know one, I will be glad to improve 🙂 Scenario We have a list of items displayed in a table. Each item has a name, ID and a delete button. When user clicks it, confirmation dialog should appear. Solution For modal dialog we will use Ember Modal component. It will be wrapped …

Continue Reading

Sticky header menu with animation using Javascript

The problem I needed to create animated menu, which will stay always sticked to the top and will collapse or expand as user scroll How it should look Click the image for a live version – Wisephora.com What do you need to implement it? You will need a little bit Javascript and CSS. There are several ways how to implement it, at first I wanted to do it purely by using CSS transitions, but I got whole bunch of weird bugs, so finally I implemented it using mostly Javascript. The main idea is that menu switches between two states, “expanded” and “collapsed”. I …

Continue Reading

Debounced actions in EmberJs

I was developing EmberJS component based on input field. It’s main purpose was auto-save when user stops typing. That is a typing use-case for debounce and should be easy and straightforward. Right? Well, since I am new to Ember, it was not so easy for me. It was more like a riddle and it took me a considerable time to solve. I finally found a solution using debounce from the underscore library. It worked, yes, but obviously it was not ideal, since Ember has its own implementation in Ember.run.debounce. But it is not very much documented and I could not find …

Continue Reading

Ohlédnutí za konferencí Wisephora 2016

Děkuji Topmonks za super konferenci. Udělala mi radost 🙂 Nosné myšlenky, které jsem si odnesl (Podle mých zápisků v notýsku, není to doslovný přepis, spíše zachycení poselství. Nebyl jsem na všech přednáškách, takže něco chybí… A něco mě třeba tolik nezaujalo 🙂 ) @steida – Člověk umře a Bůh se ho zeptá: “Tak co, jak bylo v ráji”? @steida – Stát je to, co vznikne, když se lidé o stát nezajímají. Celkově dost zajímavá přednáška. O anarcho-kapitalismu nevím skoro nic, nedokážu posoudit, nakolik je to utopie a nakolik by to mohlo fungovat v praxi. Stát chápu trochu jako protiváhu megakorporacím, protože je …

Continue Reading

Jak sehnat super práci

Tento článek je možná trochu předčasný, protože reálně ještě novou práci nemám. A tu starou už nemám 🙂 Čekám, jestli se rozeběhne jeden zahraniční projekt pod hlavičkou X-Team. Pokud ne, tak budu pracovat v jiné super firmě 🙂 Ale jak takovou super firmu sehnat? Jak najít práci, která bude zároveň kreativní, bude obsahovat nové výzvy, bude dobře placená a kde bude člověk mít možnost dělat na zajímavých projektech? Je jasné, že obyčejný LinkedIn profil na to nestačí. Ten je dobrý tak možná na to, aby vám chodily copy-paste nabídky a neosobní pozvánky od head-hunterů s defaultním textem. Je potřeba vystoupit …

Continue Reading

My Bower/Gulp settings

This is my Gulp.js workflow settings based on examples shown in this PluralSight course (I really recommend you to watch it). I am using these gulp plugins: main-bower-files for creating list of js files to be injected gulp-inject for injecting js/css files into index.html file When you install some library via bower you should do so with the –save option, so that it automatically updates the bower.json file. Like this bower install angular –save That will add following line to bower.json file: “dependencies”: { “angular”: “~1.4.8″ } Why do you need it? Because the main-bower-files plugin will then read this “dependencies” section and inject listed scripts …

Continue Reading