Workaround for ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError in async pipe

Imagine that you have this piece of code, where userInfo$ is Observable and it value is not yet emitted. <app-change-email [currentEmail]=”(userInfo$ | async).user.email”></app-change-email> The code works, but it will report error ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError to the console (only in dev mode). That is because the component has received the value, but the value has changed later. Angular […]

Angular custom event bubbling

Custom events in Angular by default do not bubble up. It is because they are not really events, they are based on EventEmitter, which is similar to pub/sub mechanism. You can read lengthy discussion about it on Angular’s Github. Unfortunately the examples provided by Angular team often mention $event as named parameter in the event listener, […]

Google’s ReCaptcha not appearing?

Recently I had a weird problem that Recaptcha has not rendered at all in most of the cases. It seemed random however, but most of the cases it failed. Later I’ve figured out, that it was caused by some network race conditions. The solution was then quite straightforwad: manual initialization of ReCaptcha after the script has […]

ES6 generators and async/await

Motivation for this blogpost was my initial ignorance regarding the upcoming ES6 and the generator function. Around christmas 2015 I was looking for a new job, and during one of the assigned test-jobs I had to use generator functions, the .co library, two different databases (one SQL and the other NoSQL)  and node.js. I failed, […]

Poznámky z Wisephora Live – 28.6.2016

Konference Wisephora byla skvělá, takže když jsem se dozvěděl, že bude mít neformální pokračování, věděl jsem, že budu chtít jít. A stálo to za to 🙂 Sešlo se nás překvapivě málo, asi 12-15 lidí, ale odnesl jsem si spoustu zajímavých myšlenek a podnětů. O tom je vlastně tento článek – shrnutí útržkovitých myšlenek. Prvním hostem […]

Sticky header menu with animation using Javascript

The problem I needed to create animated menu, which will stay always sticked to the top and will collapse or expand as user scroll How it should look Click the image for a live version – Wisephora.com What do you need to implement it? You will need a little bit Javascript and CSS. There are several […]

Ohlédnutí za konferencí Wisephora 2016

Děkuji Topmonks za super konferenci. Udělala mi radost 🙂 Nosné myšlenky, které jsem si odnesl (Podle mých zápisků v notýsku, není to doslovný přepis, spíše zachycení poselství. Nebyl jsem na všech přednáškách, takže něco chybí… A něco mě třeba tolik nezaujalo 🙂 ) @steida – Člověk umře a Bůh se ho zeptá: “Tak co, jak bylo […]