Workaround for ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError in async pipe

Imagine that you have this piece of code, where userInfo$ is Observable and it value is not yet emitted.

<app-change-email [currentEmail]="(userInfo$ | async).user.email"></app-change-email>

The code works, but it will report error ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError to the console (only in dev mode). That is because the component has received the value, but the value has changed later. Angular does not like it. I googled for solutions, but could not use them, or it would be too complicated in given setup.

Workaround is easy

<ng-template #loading>
  <div id="loading"></div>
</ng-template>

<ng-container *ngIf="userInfo$ | async; let userInfoState; else loading">
  <app-change-email [currentEmail]="userInfoState.user.email"></app-change-email>
</ng-container>

Angular custom event bubbling

Custom events in Angular by default do not bubble up. It is because they are not really events, they are based on EventEmitter, which is similar to pub/sub mechanism. You can read lengthy discussion about it on Angular’s Github. Unfortunately the examples provided by Angular team often mention $event as named parameter in the event listener, which only adds to the confusion. There are valid use cases when you really need the custom events to bubble up.

Luckily, you can still create DOM-native custom events, and they will bubble up as expected.

import { Component, OnInit, Input, ElementRef, Renderer } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-bubble',
 templateUrl: './bubble.component.html',
 styleUrls: ['./bubble.component.scss']
})
export class BubbleComponent implements OnInit {

 /**
  * Optional.
  * Defaults to 'myCustomEvent'
  */
 @Input()
 customEventName: string;

 private _defaultEventName: string = 'myCustomEvent';

 /**
  * Invokes DOM-native custom event, which bubbles up.
  * That solves the issue with EventEmmiter-based events, which are not really events and do not bubble up.
  */
 emitEvent() {
  const eventName = this.customEventName || this._defaultEventName;

  this.renderer.invokeElementMethod(
   this.elRef.nativeElement,
   'dispatchEvent',
   [new CustomEvent(eventName, {bubbles: true})]
  );
 }

 constructor(private elRef: ElementRef, private renderer: Renderer) { }

 ngOnInit() {
 }

}

And the html template

<button (click)="emitEvent()">Emit custom event which bubbles up</button>

Then somewhere up the DOM tree, you listen for the event like this

<app-my-listener (myCustomEvent)="doSomething($event)"></app-my-listener>

More reading:

https://www.radzen.com/blog/angular-event-bubbling/

Node_modules versus Docker

I’ve encountered strange error lately. Whenever I tried  to run npm install in my project’s folder, it failed. The error says something about not being able to unlink folder. The interesting think was that it only happened under certain circumstances.

The reason for this was the when I started docker compose up to run my project in Docker, it created some lock on the node_modules folder. And shutting down the container or even the whole Docker did not help. The lock stayed there.

The only way to workaround this (at least which I am aware of) is to restart the whole machine and then run npm install again. Notice that Docker for Windows starts when you log in, but the lock was created only after I started docker compose.

If there is someone who knows a solution, I would be glad.

Google’s ReCaptcha not appearing?

Recently I had a weird problem that Recaptcha has not rendered at all in most of the cases. It seemed random however, but most of the cases it failed. Later I’ve figured out, that it was caused by some network race conditions. The solution was then quite straightforwad: manual initialization of ReCaptcha after the script has been loaded.

I’ve wrapped the whole solution as Angular directive, so everything is in one place. Feel free to use it

.directive('recaptcha', ['$window',
  function ($window) {

  //
  // The actual directive definition object
  //
  return {
    restrict: 'AE',
    scope: {
      sitekey: '='
    },

    template: '<script async defer src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallbackReCaptcha&render=explicit"></script><div id="g-recaptcha-manual"></div>',

    link: function (scope, element, attrs) {
      $window.onloadCallbackReCaptcha = function onloadCallbackReCaptcha() {
        $window.grecaptcha.render('g-recaptcha-manual', { 'sitekey': scope.sitekey });
      }
    }
  };
}]);

Example of usage

<recaptcha sitekey="'@Html.Raw(ConfigurationProvider.Instance.GetSetting("CaptchaSiteKey"))'"></recaptcha>

ES6 generators and async/await

Motivation for this blogpost was my initial ignorance regarding the upcoming ES6 and the generator function. Around christmas 2015 I was looking for a new job, and during one of the assigned test-jobs I had to use generator functions, the .co library, two different databases (one SQL and the other NoSQL)  and node.js. I failed, it was too much of new things to learn at once. But it planted the idea to really learn it and prove that I’ve mastered it. Hence this blog post 🙂 But there are some many new things coming to javascript land, that I still feel pretty much like a beginner 🙂

What really confused me, was the yield expression and the injection of variables. So, now that I understand it, I want to explain it 🙂

I have also created a git repository with sample code. Feel free to fork it and experiment.

So what is a generator function and why to use it?

In short: it is a function which execution can be paused at the yield expression. When the invokend function yields, it returns the control of execution to the UI thread, so it does not block. It can also act as a kind of “dependency-injection” (more on this later). The other advantage is that it allows to write asynchronous code which looks like synchronous. The obvious advantage is that it avoids the callback hell, nested callback etc. The code is much cleaner and easier to read and reason about.

Under the hood

The generator iterator is implemented as a state-machine provided either by JS runtime, or if not then by the Regenerator . It is a transpiler from ES6 to today’s javascript, so you can write future code today. If you are from the C# world you might know that the async/await is implemented in IL pretty much the same way as when using Regenerator. It also uses state machine, and is explained in depth in this Pluralsight course.

Explaining how state machines work is beyond the scope of this article (and I do not know enough about them yet).

Continue reading “ES6 generators and async/await”

Poznámky z Wisephora Live – 28.6.2016

Konference Wisephora byla skvělá, takže když jsem se dozvěděl, že bude mít neformální pokračování, věděl jsem, že budu chtít jít. A stálo to za to 🙂 Sešlo se nás překvapivě málo, asi 12-15 lidí, ale odnesl jsem si spoustu zajímavých myšlenek a podnětů. O tom je vlastně tento článek – shrnutí útržkovitých myšlenek.

Prvním hostem byl Petr Beneš, který dříve pracoval v České spořitelně, GE Money Bank a Accenture, nyní je poprvé na volné noze. A je to skvělý řečník.

——————————–

V současné době dochází k výrazné změně obchodních modelů, spousta obsahu je zdarma a firmy jsou nuceny vydělávat na něčem jiném. Firmy, které nejsou schopny se adaptovat, zaniknou. Dobrým příkladem je třeba krach amerického knihkupectví Borders. Ve své době to byl obrovský řetězec kamenných obchodů, který však podcenil nakupování přes internet (přesměrovával zákazníky na Amazon), příliš pozdě se pustil do prodeje e-knih. Vsadil na to, že lidé vždycky budou číst hlavně papírové knihy.

Konkurence dnes přichází z nečekaných úhlů. Výrobci telefonů se pouští do automobilového průmyslu (viz Apple nebo čínský LeEco), automobilky se mění v softwarové společnosti (viz Ford), hardwarové společnosti se mění v data analytics společnosti, tím jak sbírají data o svých uživatelích. Mnoho firem transformaci nezvládne, například Kodak, který jako první přišel s konceptem digitální fotografie, ale rozhodl se nekanibalizovat svůj prosperující business s kinofilmy. Tak to za něj udělali jiní. Facebook rozdává novým zaměstnancům příručku, kde je mimo jiné skvělé moto: If you don’t find a way to kill Facebook, someone else will.

facebook

Firmy, které naopak transformaci zvládly, jsou např. IBM nebo Accenture, které několikrát překopaly svůj business model.

Organizační struktura a firemní kultura jsou dvě různé věci. Můžete mít firmu s pevně danou hierarchií a skvělou kulturou a dobrými vztahy, nebo firmu s pevnou hierarchií, kde lidé nechtějí pracovat. Vybudovat firemní kulturu je těžké (mimochodem o tom bude příští TopMonks Caffé s Tomášem Hrivnákem).

Mohou se udržet “firmy pro dobro lidstva”, kterým nejde o zisk? (Otázka z panelové diskuze … nedošli jsme k žádnému závěru :))

Ve společnosti obecně je velká neflexibilita a setrvačnost. Například školní prázdniny původně vznikly jako kompromis mezi zájmy rolníků a záměrem Marie Terezie, když zaváděla povinnou školní docházku. Rodiče odmítali posílat děti v létě do školy, aby mohly pomáhat doma při žních, kdy bylo nejvíce práce. Dnes žně “nejsou”, ale prázdniny zůstaly. A s nimi v základě i skladba školních předmětů. Dalším příkladem je letní a zimní čas. Kolik dalších věcí jede čistě ze setrvačnosti a připadají nám samozřejmé?

Čím to, že v Izraeli je víc startupů než Evropě? V počtu startupů na hlavu jsou absolutně první. Viz kniha Startup Nation.

Average is over. Nové firmy vytvářejí svůj vlastní segment trhu, který dříve neexistoval. Objevují se giganti, kteří jsou schopni obsloužit celý trh, průměrní si již neškrtnou.

V Číně jsou dnes elitní školky (!), které si vybírají rodiče, jejichž děti k nim nastoupí. Tedy: rodiče musí projít přijímacím řízením školky, aby jejich dítě mohlo do školky nastoupit. Po elitní školce následuje elitní základka a pak elitní univerzita. Proč? Protože průměrní si už neškrtnou. To je obrovský tlak na děti.

Těším se na další Wisephora Live Meetup 🙂 Potkáme se tam?

Confirmation dialog in EmberJs

I am fairly new to EmberJs and I needed to create a nice confirmation dialog when user clicks a delete button. I’ve came up with following solution. Use it or copy it as you wish (please let me know in comments) or propose me a better solution if you know one, I will be glad to improve 🙂

Scenario

We have a list of items displayed in a table. Each item has a name, ID and a delete button. When user clicks it, confirmation dialog should appear.

Solution

For modal dialog we will use Ember Modal component. It will be wrapped inside {{#if}} helper, like this

{{#if hasItemToDelete}}
  {{#modal-dialog close=(action 'closeConfirmationDialog') translucentOverlay=true}}
    <h2 class="ui header">{{t "confirmation.are-you-sure-to-delete-name-placeholder" name=itemToDelete.name}}</h2>
    
    <div class="ui divider"></div>
    <button type="button" {{action "doRemoveItem"}} class="ui button primary">{{t "delete"}}</button>
    <button type="button" {{action "closeConfirmationDialog"}} class="ui button right floated">{{t "cancel"}}</button>
    
  {{/modal-dialog}}
{{/if}}

The result should look like this

confirm_delete

 

You may notice that the {{modal-dialog}} block is wrapped in {{#if hasItemToDelete}}. When user clicks a delete button, the clicked item is stored in variable itemToDelete. Then I have a computed property hasItemToDelete which is true when itemToDelete is not null. Like this:

import Ember from 'ember';
const {computed} = Ember;

export default Ember.Component.extend({
  i18n: Ember.inject.service(),
  
  itemToDelete: null,
  
  hasItemToDelete: computed('itemToDelete', function(){
    return this.get('itemToDelete') != null; 
  }),
  
  _closeConfirmationDialog: function() {
   this.set('itemToDelete', null);
  },
  
  items: [
   {id: 1, name: 'first item'},
   {id: 2, name: 'second item'},
   {id: 3, name: 'third item'},
   {id: 4, name: 'fourth item'},
   {id: 5, name: 'fifth item'},
  ],

  actions: {
   removeItem(item) {
     this.set('itemToDelete', item);
   },
   
   /**
    * DO NOT CALL THIS METHOD DIRECTLY
    * BUT ALWAYS VIA CONFIRMATION DIALOG
    */
   doRemoveItem() {
     const itemToDelete = this.get('itemToDelete');
     
     if (!itemToDelete){
       return;
     }
     
     // normally you would call something like itemToDelete.destroyRecord()
     // but this just a simplified example ....
     // so ... you know what to do :)
   },
   }
}

Working example

Unfortunately Twiddle does not let me use {{modal-dialog}} helper, even when it is in the dependencies, so I had to omit it.

Sticky header menu with animation using Javascript

The problem

I needed to create animated menu, which will stay always sticked to the top and will collapse or expand as user scroll

How it should look

Click the image for a live version – Wisephora.com

animatedStickyMenu

What do you need to implement it?

You will need a little bit Javascript and CSS. There are several ways how to implement it, at first I wanted to do it purely by using CSS transitions, but I got whole bunch of weird bugs, so finally I implemented it using mostly Javascript.

The main idea is that menu switches between two states, “expanded” and “collapsed”. I have an eventListener for scroll event (needs to be debounced btw). It calculates how far the user has scrolled, and if some predefined threshold is reached, it switches the menu to “collapsed” state. Or wice wersa when user scrolls up.

The menu is wrapped in a wrapper div, which becomes the “sticky” part via position: fixed.

Do you a simplified example to show me?

Sure 🙂 I have created a JsBin – http://jsbin.com/bavireb/1/edit?html,css,js,output. Check it out, I hope it will save you some precious time. Let me know in comments what you think.  Happy coding!

Debounced actions in EmberJs

I was developing EmberJS component based on input field. It’s main purpose was auto-save when user stops typing. That is a typing use-case for debounce and should be easy and straightforward. Right?

Well, since I am new to Ember, it was not so easy for me. It was more like a riddle and it took me a considerable time to solve. I finally found a solution using debounce from the underscore library. It worked, yes, but obviously it was not ideal, since Ember has its own implementation in Ember.run.debounce. But it is not very much documented and I could not find example for my use case.

Luckilly, at Topmonks, we do code reviews, so a colleague of mine spotted my struggle and instructed me on how to propertly use the Ember.run.debounce.

The final solution is below. The Ember way how to do debounce. I hope this will save someone’s time 🙂 If so, please let me know in the comments or tweet about it.

export default Ember.Component.extend({
 actions: {  
    save: function(){
     // the target method has to be defined in the component object, 
         // not in the actions object
     Ember.run.debounce(this, this.doSave, 1000);
    }
  },
  
  doSave: function() {
   // perform the save logic here
  }
});

The handlebars template is straight forward

{{input value=myObject.myProperty key-up="save"}}

Ohlédnutí za konferencí Wisephora 2016

Děkuji Topmonks za super konferenci. Udělala mi radost 🙂

Nosné myšlenky, které jsem si odnesl

(Podle mých zápisků v notýsku, není to doslovný přepis, spíše zachycení poselství. Nebyl jsem na všech přednáškách, takže něco chybí… A něco mě třeba tolik nezaujalo 🙂 )

@steida – Člověk umře a Bůh se ho zeptá: “Tak co, jak bylo v ráji”?

@steida – Stát je to, co vznikne, když se lidé o stát nezajímají.

Celkově dost zajímavá přednáška. O anarcho-kapitalismu nevím skoro nic, nedokážu posoudit, nakolik je to utopie a nakolik by to mohlo fungovat v praxi. Stát chápu trochu jako protiváhu megakorporacím, protože je stát dokáže do jisté míry regulovat zákony. Otázka je, jestli v tom nejsem naivní 🙂

@vojtarocek – Každý obor, kde existují velké výdělky, není dostatečně optimalizovaný. Přijde nějaký disruptor, který celý obor překope. Typickým příkladem jsou velké banky.

@vojtarocek – Zmenšuje se nika pro chytré lidi. Pro většinu z nich už není možné zbohatnout.  Dříve někdo dokázal vydělat spoustu peněz, protože byl o něco chytřejší než ostatní a dokázal systém očůrat. To je dnes mnohem těžší. Algoritmy nás všechny srovnají…

@vojtarocek – Až naplno přijde virtuální realita a základní příjem, tak většina neproduktivní populace nebude mít důvod VR brýle sundat a postupně uhnijou ve virtuální realitě.

Tomáš Formánek – rozhovor s 95ti letým japonským kuchařem, který stále pracuje a roznáší lidem tofu ve své restauraci – http://www.madfeed.co/video/jiro-ono-and-rene-redzepi-have-a-cup-of-tea/

Ondřej Štefl – Základní stavba školních předmětů je z roku 1848.

Ondřej Štefl – Neptej se dítěte, co dostalo za známku, zeptej se ho, co mu udělalo ten den ve škole radost.

Ondřej Štefl – Ve Scio škole mají děti 4-5 týdenní projekty a mezi nimi je sabatický týden, kdy se rozhodují na jakém projektu chtějí dělat příště.

Petr Skondrojanis – Ve věku tlaku na zisk a efektivitu nemůžete očekávat, že zvítězí humanita nad ziskem.

Petr Skondrojanis – Home office není benefit, ale lidský přístup.

Petr Ludwig – Nachytej lidi při tom, že dělají něco dobře (a řekni jim to).

Petr Ludwig – Ikigai ikigai

Petr Ludwig – Vyhrál jsi? Prohrál jsi? To jsou špatné otázky. Zeptej se “udělal jsi, vše co jsi mohl?”

Petr LudwigNaučená bezmoc (odkaz na rozhovor)

Dělali výzkum s hlodavci a toho křečka dali do akvária bez vody a přikryli ho skleněným víkem. První den se snažil vyskočit a hlavou narážel do skleněného víka. Druhý den skákal méně, třetí ještě méně. Po pár dnech to víko sundali a ten křeček už se nikdy nepokusil vyskočit. Získal naučenou bezmoc, což potkává i nás lidi. Párkrát něco zkusíme, když to nejde, tak už se o to dále nepokoušíme. Na sloních farmách najdete slony přivázané tenkým provázkem. Oni vám řeknou, že tím tenkým provázkem přivázali ještě slůně, které se přesvědčilo o tom, že provázek nejde utrhnout. Poté vyrostlo v ohromného slona a už se o to nikdy nepokusilo, protože získalo tu naučenou bezmoc. Je to taková ta rezignovanost.

Tomáš Hrivnák – Máme atrofovanou schopnost prožívat vůči schopnosti programovat.

Tomáš Hrivnák – Hodně mluví o Viktoru E. Franklovi, rakousko-židovském psychologovi, který prošel koncentračním táborem. Frankl přinesl termín logoterapie – terapie smyslem. Spousta lidí dnes nemá (svůj) smysl života a nahrazuje ho mocí (stoupání po kariérním žebříčku, nadvláda nad lidmi) nebo slastí (peníze, drogy, zážitky). S panem Hrivnákem jsem pak ještě krátce mluvil na baru. (viz níže)

Hlavní myšlenka rozhovoru s p. Hrivnákem

Lidé, hlavně muži, mají svoji identitu a smysl života spjatý se svou prací. Muži potřebuji pracovat, aby se cítili užiteční a mužní. Co se s nimi stane, když většinu práce nahradí stroje? Co to udělá s jejich sebehodnotou, pracovitostí, pocitem, že někam patří a že jejich život má smysl a řád? Už dnes má spousta mužů problém definovat svoji mužnost. Stírají se rozdíly mezi muži a ženami, ženy už muže tolik nepotřebují… Tento trend bude sílit. K tomu se přidává virtualizace,  určitá odtrženost od reality a ticha.

Feedback

Celkově dost dobrá konference. Velké díky všem lidem z Topmonks za uspořádání! Hodně mě potěšil workshop Taiči. Kdysi jsem taiči cvičil a úplně jsem zapomněl, jaký to je skvělý pocit 🙂

Některé přednášky byly silnější, jiné slabší a opakovaly to, co už zaznělo jinde. Ale to se asi dalo čekat… pokud je něco moc nové a nikdy jste to neslyšeli, tak si nejspíš řeknete, že je to blbost. Takže ok.

DSC_0546
Credit – http://nataliyayashchuk.pixieset.com/wisephora2016/

Tip na témata na příští rok

Tohle je čistě subjektivní, někoho třeba osloví jiné věci. Možná moje tipy patří spíše na nějakou konferenci o osobním rozvoji 🙂

Hledání smyslu – částečně to zaznělo na Hrivnákově přednášce, ale je to hodně silné téma, o kterém se, myslím, mluví málo. Lidé potřebují ve svém životě vidět (vyšší) smysl, často ho mají spojený s prací, ale tradiční práce ubývá a rychle se mění. Co to udělá s hodnotami nastupující generace?

Rodina – základní prvek společnosti se také rychle mění. Přibývá rozvodů, singles, mingles, lidé odkládají početí dítěte, mají spoustu jiných možností, o které se narozením dítěte připraví. Jaké vztahy budou převažovat? Jak důležité je mít stabilní rodinu? Za jakých podmínek? Dříve spolu lidé často zůstávali z ekonomických důvodů, dnes už nemusí. Je to dobře nebo špatně, a proč?

Instantní informace, overload a informační dieta – nikdy dříve jsme nevygenerovali tolik dat o sobě. Nikdy dříve jsme neměli tolik informací k dispozici. Spousta lidí je přilepená na svůj mobil, facebook, twitter, sociální síť. Přibývá lidí závislých na internetu a sociálních sítích, přibývá depresí z toho, že se lidé srovnávají s “dokonalými statusy” svých přátel a známých na FB. Jsme zvyklí mít všechny informace hned. Umíme čekat? Být zticha? Dnes máme milion způsobů, jak šířit svoje myšlenky do světa, ale možná ztrácíme schopnost naslouchat a kriticky myslet.

Spánek – lidé dnes spí v průměru o hodinu až hodinu a půl méně. Mnoho lidi “zkontroluje” facebook a email než jde spát, nebo si otevře dříve než se nasnídá. Večer koukáme na televizi, tablet, mobil atd… ale modré světlo monitorů má vliv na náš spánkový cyklus a probouzí nás. Hůře se pak usíná….

Pracovní doba – opravdu potřebujeme pracovat 8 hodin denně? Odkud se to vlastně vzalo? Kolik hodin denně potřebuje člověk pracovat, aby se cítil užitečný a naplněný a zároveň ho práce uživila?