Custom command line shortcuts with Doskey

I’ve learned this nice trick from Petr Horáček aka Besir while working on Nakamotox. So the credit goes to him. You can define custom commands via doskey (only on Windows) and then invoke them via command line. It is quite powerfull, because you can define alias for command with predefined attributes, so it save you lot of repetitive […]

Proč vám to tak trvá?

Můj překlad vtipné a výstižné odpovědí na zásadní otázku, proč jsou softwarové projekty téměř vždy tak brutálně pozadu. Originál zde: http://www.quora.com/Engineering-Management/Why-are-software-development-task-estimations-regularly-off-by-a-factor-of-2-3 Krásná analogie Pojďme na pěší tůru ze San Fransica do Los Angeles za kamarády. Půjdeme podél pobřeží a na mapě vypadá trasa následovně. Cesta je dlouhá zhruba 400 mil, průměrná rychlost chůze jsou 4 míle […]